Fittings 

1 Rise 1/4 turn

1 Rise 1/4 turn

221 222

1 Rise 1/4 turn w/ Cap

1 Rise 1/4 turn w/ Cap

223 224

Right Hand Volute
Right Hand Volute

202

Left Hand Volute
Left Hand Volute

201

Right Hand Turn Out
Right Hand Turn Out

202T

Left Hand Turn Out
Left Hand Turn Out

201T

Starting Cap
Starting Cap

203

Starting Cap with Up Easing
Starting Cap with Up Easing

204

End Cap
End Cap

205

Quarter Turn with Cap
Quarter Turn with Cap

212

Tandem Cap
Tandem Cap

211

S Turn 3"
S Turn 3"

offset to the left 209

S Turn 6"
S Turn 6"

offset to the right 210

S Turn 6"
S Turn 6"

offset to the left 207

S Turn 3"
S Turn 3"

offset to the right 208

End Cap with Up Easing
End Cap with Up Easing

206

Quarter Turn
Quarter Turn

213

Up Easing 45
Up Easing 45

214

Down Easing 45
Down Easing 45

214D

Up Easing 90
Up Easing 90

215

Down Easing 90
Down Easing 90

215D

Round Rosette
Round Rosette

335r

Oval Rosette
Oval Rosette

335o

Octogonal Rosette
Octogonal Rosette
2 Risers 1/4 turn R/H
2 Risers 1/4 turn R/H

227

2 Risers 1/4 turn L/H
2 Risers 1/4 turn L/H

228

1 Riser Goose Neck w/ Starting Cap
1 Riser Goose Neck w/ Starting Cap

218